Menu
Proud to be a community school, striving for success for all.
Home Page

Eisteddfod handwriting competition

Foundation Phase

 

Dw i’n hoffi…

Dw i’n hoffi’r haul a’r tywydd braf

A mynd i lan y môr bob haf,

Cael nofio yn y môr mawr glas,

Gwneud castell tywod, rhedeg ras.

 

Dw i’n hoffi cerdded yn y coed

A’r daily n crensian dan fy nhroed,

Cael picnic gyda Dad a Mam

A chwarae cuddio gyda Sam.

 

Mair Elwyn

 

 

Key Stage 2

 

 

Y Parc

Mae parc mawr iawn tu ôl i’r tŷ

Ac rydw i’n lwcus, lwcus.

Seiclais yn y parc dydd Sul

Ces i amser hapus

A bwytais bicnic blasus

Gyda’m ffrindiau i.

 

Mae parc mawr iawn tu ôl i’r tŷ

Ac rydw i’n lwcus, lwcus.

Batiais yn y parc dydd Sul

Ces i amser hapus

A daliais beli’n gampus

Gyda’m ffrindiau i.

 

Mae parc mawr iawn tu ôl i’r tŷ

Ac rydw i’n lwcus, lwcus.

Cerddais i i’r parc nos Iau

Ond roeddwn i’n anhapus –

Neb yn chwarae criced nawr

Ac roeddwn i yn nerfus

Heb fy ffrindiau i.

 

Zac Davies

Top