Menu
Proud to be a community school, striving for success for all.
Home Page

Eisteddfod - Key Stage 2 Individual Handwriting Competition

Cadw-mi-gei

 

Mae cadw-mi-gei yn fy stafell

Yn llawn o fy arian fy hun,

Bob ceiniog a gaf gan fy mam a fy nhad

Dwi’n gofalu eu cadw, bob un.

 

Dwi’n ei agor yn ddistaw bob wythnos

Ac edrych i’w ganol yn slei,

A dwi’n cyfri a chyfri i weld faint o bres

Sydd yn cuddio’n fy nghadw-mi-gei.

 

A phan fydd ‘na ddigon o bwysau,

Ei roi yn y banc a wnaf fi,

Ac fe fydda i’n filiwnydd, dwi’n gwybod yn iawn,

Pan fyddaf i’n dri chant a thri!

 

Tudur Dylan

 

Piggy Bank

 

I have a piggy bank in my room

Full of my own money,

I got every penny from my mum and dad

I take care of them, every one.

 

I open it silently every week

And look inside slowly,

And I count and count to see how much brass

Is hiding in my piggy bank.

 

And when there is enough weight,

I will put it in the bank,

And I’ll be a millionaire, I know,

When I’m three hundred and three!

Top