Menu
Proud to be a community school, striving for success for all.
Home Page

Foundation Phase Eisteddfod 2020 Handwriting Competition

Ar y Trampolîn

 

Pan neidiaf ar fy nhrampolîn,

ar draed, pen-ôl neu ar ben-glin,

 

fe af yn uwch ac uwch o hyd

nes sylwi ar fwy a mwy o’r byd,

 

ond wrth neidio’n uchel un prynhawn,

digwyddodd rhywbeth rhyfedd iawn –

 

anghofiodd fy nghorff fod angen disgyn,

ac roeddwn i’n codi a chodi wedyn.

 

Dwi yma o hyd yn hedfan fyny,

efallai y dof fi lawr rywbryd fory!

 

Tudur Dylan Jones

 

Top